Mudurnu Kültürel Miras Alanı Yönetim Planı onay aşamasındadır; Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu tarafından onaylandıktan sonra bu linkten erişilebilecektir.