Uluslararası Mudurnu Araştırmaları, Ahilik ve Halk Kültürü Sempozyumu

Uluslararası Mudurnu Araştırmaları, Ahilik ve Halk Kültürü Sempozyumu 21-22 Eylül 2018 tarihlerinde Mudurnu TOKİ Konferans Salonu’nda yapılacaktır. Ahilik Kültürü Bu kapsamda 22 Eylül 2018 Cumartesi günü UNESCO Dünya Mirası Yolunda Ahilik Çalıştayı da olacaktır.

SEMPOZYUM PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ

Mudurnu’nun zengin tarihi ve kültürel değerlerini ve özellikle Ahilik kültürünü araştırmak, kutlamak ve yaşatmak amacıyla düzenlenen sempozyum dört farklı ihtiyacı karşılayacaktır:
1) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Araştırmaları Merkezi (AİBÜ- BAMER)’in yürütmekte olduğu Bolu ilçeleri sempozyumları dizisinin Mudurnu için yapılarak güncel bilgilerin paylaşılması, derlenmesi ve yayınlanması;
2) UNESCO Dünya Mirası Adaylık süreci devam eden ‘Mudurnu Tarihi Ahi Kenti’ adaylık dosyasını güçlendirmek için Mudurnu’da Ahilik kültürü üzerindeki tartışmaların derinleştirilmesi;
3) 1991 ve 1993 yıllarında 1.s ve 2.si yapılan Ahilik Sempozyumları dizisinin yeniden canlandırılması;
4) Her yıl Bolu ilinin Mudurnu’da yapılan Ahilik Kültürü Haftası kutlama programının zenginleştirilmesi.

Katılımınızı bekler, çevrenizde yaygınlaştırmanızı rica ederiz.

 


The International Symposium on Mudurnu Studies, Akhism and Folk Culture will be held at the Mudurnu TOKI Atatürk Culture Centre, on 21-22 September 2018. Within this scope, the Workshop on ‘Akhism, on the Path to UNESCO World Heritage’ will also take place on Saturday, September 22, 2018.

Organized with the aim of exploring Mudurnu’s rich historical and cultural values, and particularly the Akhism culture, the symposium will fulfill four different needs:
1) Sharing, compiling and publishing up-to-date information on Mudurnu, as part of symposium series on the districts of Bolu province, conducted by Abant Izzet Baysal University Bolu Research Center (AİBÜ-BAMER);
2) Deepening the discussions on the culture of Akhism in Mudurnu to strengthen the UNESCO World Heritage Nomination File for the ‘Historic Guild Town of Mudurnu: Testimonies of Akhism’;
3) Reviving the tradition of holding Akhism Symposia in Mudurnu, the first two having been held in 1991 and 1993;
4) Enrichment of the national Akhi Culture Week program of celebrations, held in Mudurnu every year.

We would be happy to see you among us; please spread the word!