kaymakam-foto‘Mudurnu Kültürel Miras Alanı Yönetim Planı’ çalışmalarına başlarken çıkış noktamız Mudurnu’nun gerçek bir kültür mirası olduğuna dair olan inancımızdı. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kültür varlıklarının zenginliği açısından özel bir yere sahip, tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan ilçemiz, üzerinden yüzlerce yıl geçmesine rağmen birçok değerini korumaya devam ediyor. Mudurnu’nun bu paha biçilmez değerleri olan kültürel varlıklarının daha planlı bir şekilde korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması Mudurnu’da yaşayan her insanın belki de en önemli sorumluluğu olmalı. Bu değerlerin ve güzelliklerin korunması da zaten herkesin, her kurum ve kuruluşun rol aldığı bir ortak aklın oluşturulmasıyla mümkün olacaktır.

Bu kişi, kurum ve kuruluşlar arası koordinasyonun sağlanması, kaynak dağıtımı, kentsel gelişim stratejilerinin belirlenmesi gibi konularda bir planlama aracı olarak öne çıkan alan yönetimi, Türkiye kentleri için henüz çok yeni bir kavram ve yöntem. Alan yönetimi ve yönetim planı kavramının ortaya çıkmasında varlıkların ve değerlerin kendi ortamında korunabilmesi, karşı karşıya kaldığı risklerin azaltılabilmesi ve günlük yaşam ile bütünleşerek geleceğe aktarılması konuları önem arz etmektedir. Bu süreçte planlamanın tepeden inme değil, ilgili tüm paydaşlarla birlikte üretilen süreçler haline getirilmeye çalışıldığı unutulmamalıdır.

Koruma anlayışının en güzel olan varlıkları seçerek tek tek muhafaza etmek anlayışından, kentsel dokunun geniş kapsamlı koruma bakış açısına ulaşması alan yönetimi kavramının gelişmesinde belirleyici olmuştur. Alan yönetimi anlayışı ile hazırlanan yönetim planları, koruma alanlarının özgünlüklerinin ve bütünlüklerinin bozulmadan sürdürülebilmesinde rehberlik eden dokümanlardır. Bu dokümanlar sürekli olarak izlenen, denetlenen ve ortaya çıkan ihtiyaçlara göre değişiklikler yapılabilen dinamik bir sürecin ürünü olmak durumundadır. Bu konudaki bir diğer özellik ise sürecin konuyla ilgili tüm paydaşların katılımı ile gerçekleştirilmesidir. Bu anlamda bakıldığında yönetim planlarının stratejik plan yaklaşımıyla ele alınan planlar olduğunu belirtmek gerekir.

Bütün bu çabaların korumak ve gelecek nesillere aktarmak dışında bir başka nihai amacı da UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınmak, tüm dünyanın ortak mirası olma ayrıcalığına sahip olmaktır. Böylece ilçemizin uluslararası platformlarda tanınmasına ve turizm potansiyelini arttırmaya imkan vermektir.

Bu planın hazırlanmasında emeği geçen Kültür ve Turizm Bakanlığına, Mudurnu Kaymakamlığı, Mudurnu Belediye Başkanlığı, Mudurnu Kültür Turizm ve Dayanışma Derneği, Mudurnu Kent Konseyi Başkanlığı ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansına, süreç boyunca katkıda bulunan tüm kişi, kurum ve kuruluşlara, Mudurnu Alan Başkanlığı Danışma Kurulu üyelerine, Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu üyelerine, yönetim planını hazırlayan Alan Başkanlığı ekibine teşekkür ederim.

Kerem Süleyman YÜKSEL
Mudurnu Kaymakamı/ Mudurnu Alan Yönetimi Başkanı
Temmuz 2014