belediyebaskani-fotoTarihi İpek Yolu üzerinde konumlanmış; konakları, tarihi evleri, kültür varlıkları, folklorik değerleri, inanç turizmine yönelik birimleri, termal kaynakları, doğal güzellikleri, tarihi eserleri, yüzyıllardır süregelen Ahilik geleneği ile anlam bulan Mudurnu’nun özgün kimlik değerlerini korumaya ve geleceğe taşımaya katkıda bulunmak amacıyla ‘Mudurnu Kültürel Miras Alanı Yönetim Planı’ başlıklı proje kapsamında çalışmalarımız yaklaşık 6 aydır yoğun olarak devam ediyor. Yönetim planı, yerel halkın ihtiyaçlarını gözeten, koruma ve kalkınma arasında denge kuran, kültür turizmi öncelikli bir sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde değerlendirilmesini sağlayacak bir yönetim stratejisi yaratma amacını öngörüyor. Yerel halka, bunun çok iyi anlatılması gerekir. Halkın desteğini alan yönetim planının başarıya ulaşmaması, hemen hemen olanaksızdır. O nedenle, halkımızın desteğini çok önemsiyoruz.

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na ve bu kanuna bağlı Alan Yönetimi Yönetmeliğine göre; kentsel sit alanlarında, alan yönetiminden sorumlu ve yetkili birim, Belediyelerdir. Yani, kanun bize hem yetki veriyor hem de sorumluluk yüklüyor. Mudurnu Belediyesi de bu yetki ve sorumluluğun bilincinde olarak bu çalışmayı başlatmıştır.

UNESCO’nun da Dünya Miras Alanlarında yapılmasını şart koştuğu alan yönetim planları, 2004 tarihli mevzuat değişikliği ile birlikte Türkiye’de de yapılmaya başladı. Bizim, bu çalışmanın dışında kalmamız, beklenemez. Beldemiz için geliştirilecek uzak görüşlü bir sürdürülebilir kalkınma stratejisi ile, Sapanca- Geyve- Taraklı- Göynük- Mudurnu- Nallıhan- Beypazarı- Güdül- Ayaş’ın oluşturduğu ‘İpek Yolu Turizm Koridoru’ için hazırlanan turizm odaklı bölgesel stratejik planlar ve diğer üst ölçekli planlar, kültürel mirasının korunması politikaları ile dengelenecek ve zenginleşecektir. Tüm bu kazanımların yanında, yönetim planı Mudurnu’yu tek başına veya İpek Yolu havzasındaki diğer yerleşimlerle birlikte, UNESCO Dünya Miras Alanı adaylık sürecine hazırlayacaktır. Bu konuda, umudumuzu koruyoruz. İzleyeceğimiz yolun dayanağı, yol göstericisi yönetim planı olacak.

Alan yönetimi çalışmasında, şehir plancısı ve koruma uzmanı Dr. Ayşe Ege Yıldırım’ın danışmanlığında bir Yönetim Planı hazırlandı. Bilindiği üzere; Kaymakamlık, Kent Konseyi Başkanlığı, Mudurnu Kültür Turizm ve Dayanışma Derneği de bu çabanın içerisinde. Artık uygulama süreci başlayacak. Planın uygulanması, Belediyenin kurduğu Alan Başkanlığı tarafından yürütülecek. Alan Başkanlığı, Alan Başkanlığı, Danışma Kurulu, Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu olmak üzere üç üniteden oluşuyor.

Alan Başkanlığını Sayın Kaymakamımız geçici olarak kabul ettiler, kendilerine Mudurnu halkı adına teşekkür ediyorum. Danışma Kurulu ve Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu üyelerine de teşekkür ediyorum. Sonuçta, her şey Mudurnu ve Mudurnulular için. Uygulanabilir ve sürdürülebilir bir projeyi hayata geçirmek, bizi mutlu eder. Dayanışma, görüş alışverişi, işbirliği olmadan, ortak akıl oluşturmadan, projenin başarıya ulaşması olanaksızdır. Bir Kırgız atasözü der ki: “Sacayağının ayağı üçtür / Birbirine güçtür / Biri kırılırsa, hiçtir.”

İnşallah biz, bu projenin her ayağını sağlam temeller üzerine oturtmada, sürdürülebilir bir alan yönetimi planı yapıp uygulamada başarılı olacağız. Güzel bir rüzgâr yakaladık ve bunu arkamıza alarak ilerlemeye kararlıyız. Projeye emek veren- verecek olan herkese, projemize katkı veren Doğu Marmara Kalkınma Ajansına teşekkür ediyorum.

Mehmet İNEGÖL
Mudurnu Belediye Başkanı
Temmuz 2014