Kıymetli  Mudurnulular ve Mudurnu’ya Gönül Veren Dostlar,

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Ek-2 maddesi uyarınca kurulan Mudurnu Kültürel Miras Alanı Başkanlığına, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 19/10/2020 tarihli Makam Oluru ile Alan Başkanı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım. Bu doğrultuda; Mudurnu’nun kültür mirasını korumaya ve yaşatmaya yönelik çalışmalarımıza, bizlerden önce emek vermiş değerli arkadaşlarımızla aynı azim ile devam edeceğiz.  Şimdiye kadar ki  Alan Yönetimi sürecine olan inanç ve destekleriniz için teşekkür ederim. Hep birlikte nice verimli çalışmalarda, sağlıklı ve güzel günlerde görüşmek dileğiyle…

Sevgi ve saygılarımla…

Erdal ÇETİNDAĞ
Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü