Mudurnu’nun Tarihçesi

Mudurnu, tarihi çok eskilere dayanan bir ilçedir. Bolu ve çevresinin tarih öncesi Hitit ve Frig devirlerinin yerleşme alanı olduğu son devirlerde yapılan araştırmalarla ortaya çıkarılmıştır.

İlçenin ilk kuruluş yeri şimdiki yerleşme merkezinin doğusunda bulunan Hisar Tepesidir. Bursa Rum Tekfurunun kızı Matarni, buraya bir kale yaptırmış ve Matarni ismi, Modrones, Moderna, Mudurlu gibi değişmelere uğrayarak şimdiki ismini almıştır.

Osmanlılar adına Mudurnu’ya ilk gelen Akıncı Ertuğrul Bey’in arkadaşlarından Samsa Çavuş’dur (1292). Kesin olmamakla birlikte mezarının ilçemiz Samsaçavuş köyünde olduğu sanılmaktadır. Mudurnu’nun Osmanlı topraklarına katılışı 1307 olarak bilinmektedir. Evliya Çelebi kitabında; Mudurnu Kalesini “8 köşeli 20 kuleli, 1 kapılı, binası kararmış, sur ve kaleleri çökmüş eski bir yapı” olarak tasvir eder. Kalede top ve cami olduğu, şehrin 17 mahallesi, 3.000 kadar ahşap evi bulunduğunu, Yıldırım Han Camii, Yıldırım Han Medresesi ile 1 Dar’ül Hadis, 13 Sübyan Mektebi, 3 han ve hamam olduğunu ve dükkanların ekseriyetinin iğneci olduğunu, Anadolu’ya bu şehirden her gün binlerce yük iğne nakledildiğini anlatmaktadır.

17. Yüzyılda Bolu çevresinde en büyük yerleşim merkezi Mudurnu idi. Nüfusu 30.430 ve 123 köyü bulunmaktaydı. 1307 – 1324 yılları arasında Bursa’ya bağlı olarak yönetildi. Bolu’nun Osmanlı topraklarına katılması ile 1324-1811 yılları arasında Mudurnu Bolu’ya bağlı Voyvodalık olarak yönetildi. 1811-1865 tarihleri arasında II. Mahmut’un emri ile Voyvodalık kalkınca Bolu Sancak oldu ve Mudurnu ile çevresini ayanlar yönetti. 1865’de yeni teşkilatlanma üzerine Bolu Sancağı Kastamonu’ya bağlandı, Mudurnu’da Bolu Mutasarrıflığına bağlı bir kaza oldu. 1923’de Cumhuriyet ile idari teşkilat yeniden düzenlenirken Mudurnu da Göynük, Gerede ve Düzce ile birlikte Bolu’nun ilk kazalarından biri oldu.

Kaynak: Mudurnu Belediyesi (www.mudurnu.bel.tr)

Mudurnu’daki Kültür Varlıkları

Mudurnu Vadisi Kültürel Peyzajı

Mudurnu’daki Doğal Varlıklar

Somut Olmayan Kültür Mirası