Ahmet İzzet Bengiboz Tarihi Mudurnu Fotoğrafları Gösterimi

Ahmet İzzet Bengiboz Tarihi Mudurnu Fotoğrafları gösterimine davet

Bengiboz-davetiyesi

Avrupa Miras Günleri | 19-20 Eylül 2015

1985’te İspanya’nın Granada şehrinde Avrupa Konseyi Mimari Mirastan Sorumlu Avrupa Bakanları 2. Konferansı’nda alınan kararla başlatılan ‘Avrupa Miras Günleri’, ülkemizde 2007 yılından bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde yerel idarelerce kutlanmaktadır. ‘Avrupa Miras Günleri’nin temel amaçları:

– Avrupa kültürünün çeşitliliği ve zenginliği konusunda bilgi ve bilincin artırılması;
– Avrupa kültürlerinin zengin mozaiğinin değerinin teşvik edileceği bir ortam yaratılması;
– Irkçılık ve yabancı düşmanlığı ile mücadele etmek ve ulusal sınırların aşılarak daha hoşgörülü bir Avrupa’nın teşvik edilmesi;
– Kültürel mirasın yeni tehditlere karşı korunması gereği konusunda toplum ve siyasi yetkililerin bilgilendirilmesi;
– Avrupa’nın karşı karşıya kaldığı sosyal, politik ve ekonomik konulara ortak tepki vermesini desteklemektir.

Avrupa-Miras-Gunleri2

 

Mudurnu Şehir Markası Yarışması Tasarımları

Mudurnu Şehir Markası Yarışması katılımcılarının tasarımlarına buradan ulaşabilirsiniz

Dereceye giren tasarımlar:

Katılımcıların tasarımları:

Mudurnu Şehir Markası Yarışması Sonuçlandı

Mudurnu’nun kültürel miras değerlerini ve kendine özgü kimliğini ortaya çıkartmak, korumak ve alanın kültürel sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefleyen, Mudurnu’daki ilgili tüm kişi ve kuruluşlarla işbirliği içinde hareket etmek ilkesine dayanan ‘Mudurnu Kültürel Miras Alanı Yönetimi Planı’ çalışmaları kapsamında öncelikli projelerden biri olarak belirlenerek, ilçemizin görünürlüğünü artırmak ve markalaşmasına öncülük etmek amacıyla düzenlenen Mudurnu Şehir Markası Yarışması sonuçlanmıştır.

Ayrıntılı bilgi ‘Yarışma İlanı Sonucu’ isimli .pdf dosyasındadır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Mustafa SOYGÜ®
Vakıf Müdürü

Yarışma sonucu ilanı için tıklayınız.

Mudurnu Şehir Markası Logosu
Mudurnu-sehir-markasi
Mudurnu Şehir Markası Kurumsal Kimlik için tıklayınız.
Basın Bildirisi için tıklayınız.

Mudurnu Kültürel Miras Alan Yönetimi Haber Bülteni

Mudurnu Kültürel Miras Alan Yönetimi Temmuz 2015 Haber Bülteni için tıklayınız.

Mudurnu Şehir Markası Yarışması Duyurusu

2015 yılında Unesco Dünya Geçici Mirası Listesine girerek önemini uluslararası düzeyde de kanıtlayan Mudurnu, bozulmamış geleneksel kent dokusuyla ilgi çeken ilçe merkezlerimizden biridir.

Mudurnu’nun görünürlüğünü arttırmak ve markalaşmasına öncülük etmek amacıyla düzenlenen Mudurnu şehir markasını oluşturacak görsel kurumsal kimlik (logo, slogan ve grafik standartlar)  yarışmasına katılımınızı bekliyoruz.

Şehir Markası Yarışması Şartnamesini indirmek için tıklayınız.

Şehir Markası Yarışması Katılım Formunu indirmek için tıklayınız.

 

yarisma-afis

Mudurnu artık UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde

ARTIK UNESCO’LU BİR KENTİMİZ VAR: MUDURNU DÜNYA MİRAS GEÇİCİ LİSTESİ’NDEBasın Bülteni – 23 Nisan 2015Mudurnu’nun tarihi dokusunun korunması ve tanıtılması ile ilgili sürdürülen yoğun bir çalışmanın ardından, Mudurnu UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne 13 Nisan 2015 tarihinde girmeyi başardı.  Dünya Miras Sözleşmesi Uygulama Rehberi’ne göre, “Bir Geçici Liste, Dünya Mirası Listesine kaydedilmesi uygun görülen her bir Taraf Ülkede yerleşik varlıkların bir envanteridir. Bu nedenle, Taraf Ülkeler ‘üstün evrensel değere’ sahip kültürel ve/veya doğal miras olarak gördükleri ve gelecek yıllarda aday göstermeyi planladıkları varlıklarının
adlarını kendi Geçici Listelerine dahil etmelidir. Geçici Listeler, geleceğe yönelik adaylıklar için gösterge teşkil ettikleri için, Taraf Ülkeler, Dünya Mirası Komitesi, Sekretarya ve Danışma Organları için faydalı ve önemli bir planlama aracıdır” (madde 62, 70).

Mudurnu Belediyesi ve Mudurnu Kaymakamlığı’nın yerel sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlar ile birlikte, Dr. Ege Yıldırım danışmanlığında yürüttükleri hazırlık süreci ve 2015 Şubat ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ile yapılan görüşmelere dayanarak, Mudurnu’nun evrensel önemdeki tarihi değerlerini açıklayan Geçici Liste Başvuru Dosyası, 2015 Nisan ayında Bakanlığa sunulmuş ve bu yıl Türkiye’den başvuran dokuz alan ile birlikte UNESCO ülkemizin Geçici Listesi yenilenmiştir (bkz.http://whc.unescoorg/en/tentativelists/state=tr)

Mudurnu’nun Üstün Evrensel Değerin Gerekçelendirmesi:

“Tarihi İpek Yolu ve diğer önemli yolların kavşağında bir ticaret merkezi ve askeri menzil olarak gelişen Mudurnu, Erken Osmanlı döneminin önemli bir Ahilik-esnaf kenti ve kültür merkezi olarak yükselmiş ve 20. yüzyılın yurtsever bir Cumhuriyet şehri olmuştur. Mudurnu Çayı vadisinde, kayalık-ormanlık tepeler arasında uzanan sık dokulu yerleşim, doğal topoğrafya ve kentsel sit dokusu arasında uyumlu bir birliktelik, eşine az rastlanır, dramatik bir morfoloji ve korunmuş bir tarihi kentsel peyzaj sunmaktadır. Osmanlı ticaret ve zanaat mirası, hoşgörü ve adil paylaşım felsefesine dayanan Ahilik geleneği, Ahilik ile gelişen ticaret birikiminin yarattığı zengin anıtsal ve sivil mimarisi, gerek Osmanlı Devletinin gerekse Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecine katkısı, bu peyzaj bütününün öne çıkan değerleridir.

“Bir Erken Osmanlı dini felsefesi olarak Ahilik Anadolu’ya özgü bir gelenektir ve Anadolu’da Türk egemenliğinin ve kültürünün gelişme sürecinde kilit rol oynamıştır. 14. yüzyıldan bu yana Mudurnu’nun sosyal ve fiziksel dokusunda yaşamakta olan Ahilik geleneğinin kentsel çevredeki yansıması açıkça izlenebilmektedir. Ahiliğin sosyal dokudaki en belirgin yansımaları, tarihi çarşıda (Arasta) 700 yıldır devam etmekte olan Esnaf Duası (veya Bereket Duası) geleneği ve Mudurnu’nun köklü kent kültürüdür. Ahiliğin kentin fiziksel dokusundaki yansıması ise, Mudurnu’nun önemli kervan yollarının kavşağında yer almasına ve Ahi esnafının örgütlenmesine dayalı ticari üretimin yarattığı birikim ile gerçekleşen yapılaşmada izlenmektedir. Bu yapılı mirası oluşturan başlıca öğeler, geleneksel zanaat kollarının yer
aldığı tarihi Arasta, Anadolu’nun Batı Karadeniz kuşağı geleneksel ahşap konut dokusunun seçkin örneklerini içeren kentsel sit dokusu, Osmanlı’nın tek kubbeli cami mimarisinin gelişiminde önemli bir basamağı temsil eden Yıldırım Bayezıd Camii ve Osmanlı dönemine ait hamam, türbe ve hazireler gibi diğer anıtsal eserler olarak sıralanabilir. ‘Mudurnu Tarihi Ahi Kenti’ (‘Historic Guild Town of Mudurnu’) için UNESCO web sitesinde ayrılan sayfaya http://whc.unesco.org/en/tentativelists/6038/ linkinden ulaşılabilir.

Tarihi ve kültürel öğelerin yoğunlukta olduğu Mudurnu’da bulunan 250’ye yakın koruma altındaki kültür varlığının korunarak kültür turizmi yoluyla ilçe ekonomisine kazandırılması için on yılı aşkın bir süredir yerel yöneticilerin önderliğinde çalışmalar gerçekleşmiştir. Bunlar arasında birçok tarihi yapının restorasyonu, sokak sağlıklaştırmaları, bilinçlendirme çalışmaları, 2011 yılında Avrupa Seçkin Destinasyonlar (EDEN) platformuna başvurularak Avrupa genelinde elde edilen ikincilik derecesi bulunmaktadır. 2014 yılında ise ‘Mudurnu Kültürel Miras Alanı Yönetim Planı’ Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’ndan alınan fon desteğiyle hazırlanarak 2014 Eylül ayında onaylanmıştır.

Devam eden Alan Yönetim çalışmaları kapsamında, Mudurnu’nun tarihi ve kültürel değerlerini dünyaya tanıtmak ve gelecek nesillere miras bırakabilmek amacıyla UNESCO Dünya Miras Alanı adaylık süreci başlatılmıştır. Mudurnu’nun onaylı ve uygulanan bir alan yönetim planına sahip olması, bu adaylık sürecinde önemli bir şartın yerine getirilmiş olması sayesinde bizi bir adım öne taşımıştır.

Mudurnu’ya Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Haluk Dursun’un ziyareti ile ilgili haberler:

Mudurnu Kültürel Miras Alanı Yönetim Planı Onaylandı

Basın Bildirisi – 12.09.2014

Mudurnu Kültürel Miras Alanı Yönetim Planı

basin-bildirisi-12092014

 

Mudurnu Kültürel Miras Alanı Yönetim Planı

26 Haziran 2014 Perşembe günü Mudurnu Kültürel Miras Alanı Yönetim Planı taslak raporunu Mudurnulu paydaşların görüşlerine sunacağız. Bekleriz!

‘Mudurnu Kültürel Miras Alanı Yönetim Planı: Bir Anadolu İpek Yolu Kasabasında Koruma-Temelli Sürdürülebilir Kalkınma’

“Mudurnu Kültürel Miras Alanı Yönetim Planı’ ile Özgün Değerlerini Koruyan, Sürdürülebilir Kalkınmayı Başaran bir Mudurnu Yolundayız”

Dr. A. Ege YILDIRIM, Şehir Plancısı- Koruma Uzmanı

Tarihi İpek Yolu üzerinde konumlanmış, geleneksel konutları ve görkemli anıtları, yüzyıllardır süregelen Ahilik geleneği ile halen bozulmamış, eşsiz bir doku sunan Mudurnu’nun özgün kimlik değerlerini korumaya ve geleceğe taşımaya bir katkıda bulunmak, kentsel koruma üzerinde yıllardır yapmakta olduğum çalışmalarda tekrar tekrar karşıma çıkan bir fikir ve arzu olmuştur. Ankara Üniversitesi’ndeki doktora tez çalışmam kapsamında Mudurnu’daki kültür mirasını koruma projelerini inceledikten sonra, geçtiğimiz Güz döneminde Koç Üniversitesi’nin desteklediği bir araştırma bursu ile ‘Mudurnu Kültürel Miras Alanı Yönetim Planı: Bir Anadolu İpek Yolu Kasabasında Koruma-Temelli Sürdürülebilir Kalkınma’ başlıklı çalışmaya da bu arzunun itici gücü ile başladım.

Devamını Oku