Mudurnu Alan Yönetimi

Alan yönetimi, kaynakları verimli kullanmak, değişen koşullara ayak uydurabilmek ve hedeflenen sonuçlara daha etkin bir şekilde ulaşabilmek için geliştirilmiş, özellikle korunması gerekli alanlar için kullanılan bir stratejik planlama yöntemidir. UNESCO’nun da Dünya Miras Alanlarında yapılmasını şart koştuğu alan yönetim planları, 2004 tarihli mevzuat değişikliği ile birlikte Türkiye’de de yapılmaya başladı. 2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasasına göre,

 • yönetim alanları’; sit alanları, ören yerleri ve etkileşim sahalarının doğal bütünlüğü içerisinde etkin bir şekilde korunması ve geliştirilmesi amacıyla, yetkili idareler ile sivil toplum kuruluşları arasında eşgüdümü sağlamak için oluşturulan yerler (md. 3.a.10);

 • yönetim planları’ ise, yönetim alanının korunmasını sağlamak amacıyla oluşturulan koruma ve gelişim projesinin, yıllık ve beş yıllık uygulama etaplarını ve bütçesini de gösteren, her beş yılda bir gözden geçirilen planlar (md. 3.a.11) olarak tanımlanmaktadır.

MUDURNU YÖNETİM ALANI SINIRLARI

Mudurnu Yönetim Alanı’nı görüntülemek için tıklayınız.

ÖZET KİTAPÇIĞI

Yönetim Planı Özet Kitapçığı için tıklayınız

YÖNETİM PLANI

Mudurnu Kültürel Miras Alanı Yönetim Planı’na erişmek için tıklayınız.

Danışma Kurulu Üyeleri

 • Ali Murat Gürel, Hızırfakı Mah. Muhtarı
 • Burcu Bostancı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
 • Celalettin Çelebi, Mudurnulular Derneği
 • Emin İnanduğçar, DOKUDER/ Hüsamettindere Ekomüze
 • Prof. Dr. Mehmet Tunçer, Gazi Üniversitesi
 • Dr. Meral Ortaç, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
 • Mustafa Soygür, Mudurnu SYDV
 • Namık Kemal Döleneken, eski Edirne Selimiye Camii Alan Başkanı
 • Nevzat Anlıtan, Yarışkaşı Konağı
 • Nihan Karaman, Mimar
 • Mehmet Tunçkol, Araştırmacı
 • Nur Çapa, TURSAB
 • Osman İnegöl, Büyükcami Mah. Muhtarı

Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu Üyeleri

 • Barbaros Akbulak, Mudurnu Kaymakamı
 • Mehmet İnegöl, Mudurnu Beld. Başk.
 • Kamuran Esen, Mudurnu Beld. Mec. Üyesi
 • Metin Akbaş, Mudurnu Orman İşletme Müdürü