Alan Yönetim Planı Belediye Meclisi’nce de Onaylandı

Alan Yönetim Başkanlığı’nın 21 Temmuz 2016 tarihli dilekçesine istinaden, Mudurnu Belediye Meclisi’nce 6 Eylül 2016 tarihli toplantısında alınan karar ile Mudurnu Kültürel Miras Alan Yönetim Planı Belediye Meclisi tarafından da onaylanmıştır. 
 
Aşağıda dilekçemizin içeriğini ve ekte Belediye Meclis kararının kopyasını ilginize sunarız.
“Mudurnu Kültürel Miras Alan Yönetim Planı, 27.11.2005 tarih ve 26006 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ uyarınca Belediye Başkanlığınızca kurulan Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu tarafından 9 Eylül 2014 tarihinde onaylanmış olup, planın uygulanması için Mudurnu Belediye Meclisi’nin 4 Aralık 2015 tarih ve 2014/121 sayılı kararı uyarınca ayrılan bütçe doğrultusunda Alan Yönetimi çalışmalarımız devam etmektedir.
Alan Yönetimi çalışmalarımız kapsamında yurt çapında iyi uygulama örneklerini takip etmekte ve Mudurnu’yu bu konuda ileriye taşıyabilmek için yapılması gerekli işleri araştırmaktayız. Bu araştırmalar sonucunda, Alan Yönetim Planlarının yerel yetkili idarelerce de onaylanmasının tercih edildiğini, Alan Yönetimi çalışmalarına kurumsal ve yasal desteği artırdığını öğrenmiş bulunmaktayız. Bu nedenle, Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu onayına ek olarak, ekte sunulan Yönetim Planı’nın Belediye Meclisinizce de onaylanması için gereğini saygılarımla arz ederim.” 
Bu kararın Mudurnu’da Alan Yönetimi çalışmalarını pekiştirerek destekleyeceğine inanıyor ve kararın alınmasında yardımları için Bursa Alan Başkanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu’na, Belediye Başkanımız Mehmet İnegöl’e ve Yazı İşleri Müdürümüz Engin Ersoydan’a teşekkür ediyorum.mecliskarari